โลโก้เว็บไซต์ อบรมพัฒนาเวปไซต์1617มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมพัฒนาเวปไซต์1617มิย59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา
                อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมอบรมโครงการพัฒนาเวปไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา