โลโก้เว็บไซต์ อบรมผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 2 2426 มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 2 2426 มิย59

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up รุ่นที่ 2 สนองนโยบายรัฐบาล พัฒนา SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
                    (24 มิถุนายน 2559) นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา