โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา
เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ให้รับเกียรติจากโรงเรียนเมืองปานวิทยา ให้จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright เพื่อการสร้างนวัตกรรมเชิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา