โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครู 63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไหว้ครู 63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีคุรุบูชา หรือ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันนี้ (30 ก.ค63) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา