โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรอบรมบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 2425มิย63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 2425มิย63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
          ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมบูรณาการและดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ณ บ้านหนองอ้อ และบ้านแม่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา