โลโก้เว็บไซต์ อบรมผู้ประกอบการหอพักCOVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมผู้ประกอบการหอพักCOVID-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมผู้ประกอบการหอพักนักศึกษาฯ ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมผู้ประกอบการหอพักนักศึกษาฯ ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันนี้ (26 มิ.ย.63) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา