โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรอบรมแปรรุปผักและสมุนไพรอบแห้ง16พค63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรุปผักและสมุนไพรอบแห้ง16พค63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผักและสมุนไพรอบแห้ง
          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา