โลโก้เว็บไซต์ หมวดศึกษาทั่วไป  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม หม่าล่า เพื่อการค้า 2 มีค63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หมวดศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม หม่าล่า เพื่อการค้า 2 มีค63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาหมวดศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม หม่าล่า เพื่อการค้า
          หมวดศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “หม่าล่า เพื่อการค้า” ให้กับนักศึกษาสาข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา