โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมบริจาคโลหิต  “เติมใจให้เลือดเต็ม” 4 มีค63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต “เติมใจให้เลือดเต็ม” 4 มีค63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต “เติมใจให้เลือดเต็ม”
        4 มีนาคม 2563 อาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ และอาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาการตลาด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา