โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2มีค63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2มีค63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
          2 มีนาคม 2563 อาจารย์พิทูร  นพนาคร นำคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา