โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ในรายวิชาภาษาจีน สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 26 กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ในรายวิชาภาษาจีน สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 26 กพ63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ในรายวิชาภาษาจีน สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ลำปาง   จัดกิจกรรมศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา