โลโก้เว็บไซต์ อ.พ.ร. สัมพันธ์ 15 กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อ.พ.ร. สัมพันธ์ 15 กพ63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 62 เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
         15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ( อ.พ.ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา