โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2มิติ 1214กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2มิติ 1214กพ63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา