โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะ ICT ม.พะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจกรรม7กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะ ICT ม.พะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจกรรม7กพ63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะ ICT ม.พะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจกรรม
          7 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต้อนรับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเยี่ยมชมและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา