โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเข้าร่วมฝึกภาคสนาม 4กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยอธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเข้าร่วมฝึกภาคสนาม 4กพ63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยอธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเข้าร่วมฝึกภาคสนาม
          วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 16.00 น. ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร  ในโอกาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา