โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ18มค63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ18มค63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ'63
          17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ร่วมงานสถาปนา ครบรอบ15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา