โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง  15 มค63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง 15 มค63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง
         15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา