โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน11ธค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน11ธค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน
          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA (Faculty of...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา