โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ ชมเมืองลำปาง30พย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ ชมเมืองลำปาง30พย62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา