โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานบริษัทหงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด พร้อมสานต่อการทำถั่วเหลืองหมักเตมเปเชิงพาณิชย์18พย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานบริษัทหงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด พร้อมสานต่อการทำถั่วเหลืองหมักเตมเปเชิงพาณิชย์18พย62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานบริษัทหงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด พร้อมสานต่อการทำถั่วเหลืองหมักเตมเปเชิงพาณิชย์
          18 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ และอาจารย์วัชรี เทพโยธิน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา