โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ The  Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16  ณ เมืองบาหลี1518ตค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ The Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16 ณ เมืองบาหลี1518ตค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ The Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16 ณ เมืองบาหลี
          นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The  Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16  ณ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา