โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 25 กย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 25 กย62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง  จัดอบรมบรรยายโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 ในวันที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา