โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการแข่งขัน กีฬาสีแม่วังเกมส์ 2562 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่ายกาย
วันนี้ (21 ก.ย.62) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "กีฬ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา