โลโก้เว็บไซต์ พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ โดยวิทยากร Teacher Greg พิธีกรรายการ Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา "How to have self - confidence in speaking English?" (พูดอังกฤษอย่างไรใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา