โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาโครงการ “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน  ออนท่ามะโอ” ส่งเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว 9 กย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาโครงการ “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน ออนท่ามะโอ” ส่งเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว 9 กย62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาโครงการ “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน ออนท่ามะโอ” ส่งเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว
          9 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ  “Photo for...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา