โลโก้เว็บไซต์ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 4 กย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 4 กย62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
          ชมรมสื่อสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์  สร้างความรู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา