โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรม แปรรูปสับปะรด 3 กย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรม แปรรูปสับปะรด 3 กย62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรม แปรรูปสับปะรด
          3 กันยายน 2562 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา