โลโก้เว็บไซต์ โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอาเซียน และสามารถสื่อสารได้
ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาพม่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอาเซียน และสามารถสื่อสารได้ วันนี้ (30 ส.ค.62) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา