Website logo คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC  ห้องเรียนในไทย 27 สค62 | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC ห้องเรียนในไทย 27 สค62

Publish : Wednesday 3 August 2019 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา