โลโก้เว็บไซต์ บรรยาย Coffee and flavor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บรรยาย Coffee and flavor

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา



สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Coffee and flavor and Why you should learn BRIC program 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Coffee and flavor and Why you should learn BRIC program  วันนี้ (26 ส.ค.62) ที่อาคาร Cof...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา