โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562 รอบเย็น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562 รอบเย็น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. นางเสาวณีย์ ภู่ทอง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา