โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 8 สค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 8 สค62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
          7 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562 ณ อาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา