โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 3สค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 3สค62

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561
          3 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อให้บัณฑ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา