โลโก้เว็บไซต์ อบรมสะเต็มรอบ2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมสะเต็มรอบ2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนด้วยกระบวนการสอนแบบ STEM
          31 กรกฎาคม 2562  ทีมงานเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนด้วยกระบวนการสอนแบบ STEM ณ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา