โลโก้เว็บไซต์ พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันนี้ (26 ก.ค.62) ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา