โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา บูรณาการรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต 15กค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา บูรณาการรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต 15กค62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา บูรณาการรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต
          15 กรกฏาคม 2562 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“ลูกแม่วัง จิตอาสา” ณ วัดพระธาตุเสด็จ หมู่ 5  ต.บ้านเสด็จ อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา