โลโก้เว็บไซต์ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ จ.ลำปาง 20 ปี 18 กค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ จ.ลำปาง 20 ปี 18 กค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนศักยภาพและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี
          18 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและคณะดำเนินงานจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา