โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม สร้างกระบวนการรับรู้กิจกรรมเลือกเสรีตามความสนใจ26มิย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม สร้างกระบวนการรับรู้กิจกรรมเลือกเสรีตามความสนใจ26มิย62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม สร้างกระบวนการรับรู้กิจกรรมเลือกเสรีตามความสนใจ
          26 มิถุนายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา