โลโก้เว็บไซต์ รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา ผลงานนวัตกรรมวิจัย Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรมฯ ณ กรุงโซล
     ผลงานนวัตกรรมวิจัย "Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process" อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง  ตัวแทนประเทศไทย คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรมฯ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา