โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศราชมงคลลำปาง 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฐมนิเทศราชมงคลลำปาง 62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 62
     4 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการจัดการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา