โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0 วันนี้ (30 พ.ค.62) ที่อาคารอเนกประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา