โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า30พค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า30พค62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา  ธาราเวชรักษ์ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา