โลโก้เว็บไซต์ การศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน24พค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน24พค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน
            ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ การอบรมวิธีการประเมินตนเองและการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา