โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกัน มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA  23พค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกัน มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA 23พค62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA เตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
          23 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมโครงการให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA  เตรียมความพร้อมอาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา