โลโก้เว็บไซต์ รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 โครงการวิจัยทุ่งผึ้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 โครงการวิจัยทุ่งผึ้ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 โครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
คณะนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 โครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันนี้ (14 พ.ค.62) ที่ห้องนวัตกรรม ช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา