โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัยหญิง มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติ1617มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัยหญิง มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติ1617มิย59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักวิจัยหญิง มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติ
        16-19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติ (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้ อาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา