โลโก้เว็บไซต์ ชมการถ่ายทอดสดเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมการถ่ายทอดสดเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง
คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ศาลากลาง จังห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา