โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีวันที่ 5 พค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมพิธีวันที่ 5 พค.62

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดฯ ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง
วันนี้ (5 พ.ค.62) เวลา 08.30 น. (ภาคเช้า) ที่ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา