โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันนี้ (4 พ.ค.62) เวลา 7.30 น. ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา