โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพใหม่ (Young & Smart Accountants)
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพใหม่ (Young & Smart Accountants) วันนี้ (1 พ.ค.62) ที่อาคารเอกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ดร.พวงทอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา